KELLER Nieuwsbrief

Communicatie wordt steeds belangrijker. Zowel tussen producten als tussen mensen. Met onze nieuwsbrief ontvang je iedere twee maanden kort en krachtig KELLER nieuws.

Grondonderzoek is de basis - Wiertsema & Partners peilt de bodem

02 Gerben met sensor en tabletJe hebt ze al eens voorbij zien komen in een van onze verhalen. Als de go-to partner voor het plaatsen van peilbuizen, maar er schuilt nog veel meer achter die firmanaam. Wiertsema & Partners uit Tolbert. Je ziet ze door het hele land en dat maakt nieuwsgierig. Gerben Spoelstra vond de tijd om ons iets meer te vertellen, ook over de samenwerking met KELLER.

Het duurde op zich wel even voordat de afspraak gemaakt kon worden, zelfs online. Gerben heeft het erg druk, maar flexibel als we zijn, passen we ons aan naar zijn agenda. “Het is weer minimaal net zo druk als voor het begin van de corona-periode,” vertelt hij. “In maart vorig jaar hadden we even een dip, maar iedereen was natuurlijk uit zijn normale doen gebracht. We hebben gewoon rustig afgewacht en geen gekke dingen gedaan, waarna prompt het werk weer enorm is aangetrokken.”

Geotechniek
Wiertsema & Partners is een geotechnisch onderzoeks- en ingenieursbureau. Ze doen dus onderzoek naar en in de bodem voor bijvoorbeeld woning- en utiliteitsbouw maar ook voor dijkversterking, energieprojecten en allerhande zaken waar de samenstelling en stand van de bodem van belang is. Zo zagen we ze dus voorbijkomen bij het project van de grondwatermonitoring op het defensieterrein in Den Helder, waar we vorig jaar over berichtten. Het bedrijf wordt veel ingehuurd door overheden en de afdeling waar Gerben werkt, is daarnaast veel aan het werk voor aannemers. Hij is verantwoordelijk voor de afdeling Geomonitoring. “Van oorsprong zijn we een sondeerbedrijf dat ooit met één sondeerauto startte. Het sonderen werd uitgebreid met advies en inmiddels zijn we ruim 41 jaar verder en richten we ons op alles van geotechnische aard.”

“Bij de aanleg van een parkeerkelder bijvoorbeeld, moet je heel goed monitoren wat de invloed van de werkzaamheden is op de omgeving. Daarvoor doen we een nulmeting en tijdens de bouw voeren we bijvoorbeeld ook trillingsmetingen uit. Behalve de omgevingsmonitoring zijn ook kwaliteitscontroles van belang. We meten bijvoorbeeld ook funderingspalen door, en doen allerlei metingen waaronder waterspanningsmetingen en verdichtingsmetingen. Verder worden mechanische boringen uitgevoerd voor bijvoorbeeld monstername. In ons laboratorium onderzoeken we de grondmonsters en aan de hand van al deze informatie brengen onze adviseurs een advies uit die gebruikt wordt voor het ontwerp met onderwerpen zoals type fundering, damwand, zetting, bemaling, zetting en ga zo maar door.”

02 De peilbuis zit netjes weggewerkt kleinDrukopnemers
Zelf werkt hij er nu elf jaar en begon als geohydrologisch adviseur. “Ik miste wel het echte praktijkwerk, dus ik ben veldwerkzaamheden gaan uitvoeren. In de loop van de tijd is mijn rol verschoven naar de projectbegeleiding. En in die hoedanigheid werk ik regelmatig samen met KELLER. We gebruiken hun drukopnemers bijvoorbeeld voor grondwaterstandmetingen in peilbuizen. Toen ik hier begon werd dat nog veel handmatig gedaan, met zogenaamde ploppers. Er werd hier toen al wel getest met diverse drukopnemers en KELLER kwam als beste uit de test. In verhouding waren ze nog wel duur, maar van goede kwaliteit. We hebben eerst een ander merk gebruikt, maar zijn al snel bij KELLER beland en gebleven, onder andere vanwege de betrouwbaarheid op de lange termijn. Inmiddels zijn ook de tarieven gelijk met die van de concurrenten. Ze hebben gewoon een goed product en de apparatuur is goed voor elkaar. Je merkt dat ze voor hun kwaliteit staan, want ook als er na de garantietermijn een probleem is, dan wordt het opgelost; De service is heel goed. En omdat we drukopnemers vaak inkopen voor onze opdrachtgevers, kopen we liever geen product dat na twee tot drie jaar stuk gaat. Daarmee zouden we onze eigen naam kwaad doen. Dus we blijven met een gerust hart bij KELLER.”

Werkdruk   
Corona heeft in de hectiek van de dag nog wel wat invloed gehad. We probeerden in december al een afspraak te maken met Gerben, maar zoals gezegd, dat was te veel van het goede. “Normaal gesproken is december altijd wel druk, maar nu was het helemaal een gekkenhuis.” Hij lacht en zegt gekscherend: “Soms krijg je het idee dat mensen denken dat het einde van het boekjaar ook het eind van de wereld is. En omdat niemand in deze periode ver vooruit kon kijken, werden ook de waterkeringsonderzoeken vroeger dan normaal in het seizoen aangevraagd. Normaal gesproken zou dat pas na het stormseizoen zijn, maar nu was dat al volop in januari.”

Als je als klant een goed product hebt, merk je vaak niet eens hoe goed dat product precies is. Andersom, als het product slecht is, merk je dat des te meer, maar een probleemloze werking voelt als vanzelfsprekend. Wie herkent dat niet? Gerben ziet dat ook. “We hebben een aantal grote meetnetten opgezet - grondwatermeetnetten en gemeentelijke peilbuisnetwerken - en daarbij de producten van KELLER geadviseerd. Die werken al tien jaar met nauwelijks problemen. Tja, de klant heeft dat niet zo in de gaten, maar ik weet zeker dat een ander type nu al lang vervangen had moeten worden. Je ziet dat de betrouwbaarheid heel hoog is en dat maakt een product relatief goedkoop. Vanuit de waterwet is iedere gemeente verplicht om aandacht te besteden aan het grondwater. Daarom hebben veel gemeentes zelf een peilbuisnetwerk opgezet.”

02 Gerben bij peilbuisVoorloper
Nederland vervult een voorlopersrol op het gebied van telemetrie en in andere landen is dat nog lang niet zo een hot item als hier. “We krijgen steeds meer vragen naar telemetrische systemen. Vooral de communicatiesystemen zijn daarbij een kritische factor. Wat ons betreft kan de ontwikkeling op dat gebied dus niet snel genoeg gaan, want zeker net onder het maaiveld luistert dat heel nauw. En de dekking is nog lang niet overal zodanig op orde dat het probleemloos werkt. Narrow-Band IoT komt nu heel hard op en dat werkt wel heel goed en heel stabiel.”

“Dat Nederland een voorloper is, maakt dat er bij de grote internationale leveranciers nog niet altijd sprake is van een grote urgentie op het gebied van de ontwikkelingen. In andere landen speelt het gewoon veel minder. Daardoor gaan de ontwikkelingen minder snel dan wij graag zouden willen. Gemeentes bijvoorbeeld, schrijven hier al graag telemetrische systemen voor, soms ook zonder dat het een grote meerwaarde oplevert. Maar de ontwikkelingen gaan steeds verder. Een mooi voorbeeld daarvan is de toepassing die we laatst op het marineterrein hebben verzorgd.”

02 Met auto Wiertsema klein Waterkeringen
“Bij Waterschap Rivierenland zijn we nauw betrokken bij het in kaart brengen van grondwaterstanden. Bij rivierdijken en Noordzee-keringen is de grondwaterstand van groot belang. We hebben in ons land nu eenmaal heel veel primaire waterkering en wij zijn nauw betrokken hij de onderzoeken voor investeringen.” Zonder een greintje opschepperij: “We staan hoog aangeschreven op het gebied van grondonderzoek. Dat speelt een belangrijke rol bij bijvoorbeeld dijkonderzoeken. Hoe beter het grondonderzoek is, hoe strakker er geregeld kan worden en hoe lager de kosten uiteindelijk uitvallen.”

Alle expertise van het bedrijf zorgt er ook voor dat ze zelf producten zijn gaan ontwikkelen. Begrijpelijk, als je zelf het beste weet wat je wilt en je hebt de kennis en kunde in huis. “Voor hoogfrequente metingen hebben we zelf oplossingen ontwikkeld. Daarbij krijgen we ook goed advies van KELLER. Zij werken voor heel veel verschillende industrieën en hebben veel en diepgaande kennis over de toepassingen in verschillende situaties. Dat KELLER ons inschakelt als uitvoerende partij voor bijvoorbeeld het plaatsen van peilbuizen, dat is natuurlijk heel mooi, het enthousiasme over de samenwerking is echt wederzijds.”

Nieuwsbriefarchief