KELLER Nieuwsbrief

Communicatie wordt steeds belangrijker. Zowel tussen producten als tussen mensen. Met onze nieuwsbrief ontvang je iedere twee maanden kort en krachtig KELLER nieuws.

Kleine stap van standaard naar custom

51m5htTsG9L. AC SX522 Met een modulair productontwerp kun je veel meer dan standaards leveren. Dat wist speelgoedproducent Lego ook al heel lang. Maar ook bij sensoren gaat die vlieger op.

De voordelen die de modulaire werkwijze biedt, gaan veel verder dan alleen de kosten. Denk aan ontwikkeltijd, levertijd, brede specificaties en ga zo nog maar even door. Want met standaard producten kun je natuurlijk wel aardig wat toepas­singsgebieden afdekken. Maar vaak zijn er echt grote voor­delen aan het optimaliseren van componenten. Bijvoorbeeld bij druksensoren, specifiek voor gebruik en integratie in complete higtechsystemen.

Bij KELLER gebruiken we voor onze sensoren een modulair productontwerp dat een grote flexibiliteit biedt en klantspecifieke aanpassingen mogelijk maakt, zonder hoge kosten - zelfs voor kleine series.

Expertise voor optimale sensoroplossing
Ook al lijkt een toepassing op het eerste gezicht best nog wel standaard, in sommige situaties kan je toch een klantspecifieke oplossing nodig hebben. Door vanaf het begin rekening te houden met de verschillende gebruiksomstandigheden van de sensor, kun je grote voordelen behalen op het gebied van effectiviteit en duurzaamheid.

Voor ons staat kennisuitwisseling met onze klanten dan ook centraal. Dat zorgt ervoor dat de beste sensoroplossing gevonden wordt. We hebben voor meerdere opdrachtgevers al naar grote tevredenheid zelfs zeer uitdagende projecten opgeleverd op het gebied van piëzoresistieve druk­meettechniek. Zelfs toepas­singen die op het eerste gezicht relatief simpel lijken, kunnen bij een nadere analyse zeer complex blijken.

CustomTotstandkoming klantspecifieke oplossing
Voor de beste oplossing begin je altijd met het definiëren van de basissensorspecificaties. Zo kun je de juiste componenten selecteren voor de verschillende gewenste taken. De tweede stap is het vaststellen van de omgevingscondities op de locatie waar de sensor wordt ingezet.

Op basis van die informatie wordt een ontwerp gemaakt. Daarin wordt behalve met de omstandigheden ter plekke, ook rekening gehouden met alle normen, wetten en vereisten. Na het uitwerken van dat ontwerp worden de elektronische modules gemonteerd en de elektrische interfaces en verbindingen geconfigureerd. Tot slot worden projectspecifieke productlabels aangebracht, bijvoorbeeld met behulp van een lasergravure of labeling.

Zo zijn de productspecificaties altijd terug te vinden. Zelfs aan het eind van de (lange) levensduur. Best fijn als je na jaren (en jaren en jaren) nog steeds weet wat je nodig hebt.

Meer over Custom Solutions? https://www.keller-holland.nl/custom-solutions

2021 02 02 16 54 37 Custom Solutions KELLER AG

Nieuwsbriefarchief